โปรโมชั่น

Haru Donburi

Haru Donburi

Weekday Special

Weekday Special

Kakigori Season

Kakigori Season

10th Anniversary ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

10th Anniversary ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

Salmon Crazy

Salmon Crazy

Summer Aloha

Summer Aloha